สื่อโฆษณาสื่อ โคด-สะ-นา
sèu kôht-sà-naa
 • Noun
  advertising media

  Components

   • [to] communicate ; convey ; pass on (a message, news or information)
  • kôht-sà-naa
   • [to] advertise ; publicize ; announceTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish