สิ้นท่า

 • Transliteration
  sîn tâa
 • Thai Phonetic
  [ สิ้น-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] be unable ; be at dead end
  Components