สิ่งแวดล้อมทางกายภาพสิ่ง แวด ล้อม ทาง กาย-ยะ-พาบ
sìng wâet lóm taang gaai-yá-pâapTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish