สิ่งแวดล้อม

  • Transliteration
    sìng wâet lóm
  • Thai Phonetic
    [ สิ่ง แวด ล้อม ]