สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • Transliteration
    săm-nák ngaan sà-làak gin bàeng rát-tà-baan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-สะ-หฺลาก-กิน-แบ่ง-รัด-ถะ-บาน ]