สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan pôo ban-chaa gaan dtam-rùat hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-พู่-บัน-ชา-กาน-ตำ-หฺรวด-แห่ง-ชาด ]