สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ní-dtì wít-tá-yaa sàat dtam-rùat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-นิ-ติ-วิด-ทะ-ยา-สาด-ตำ-หฺรวด ]