สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan dtam-rùat hàeng châat
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ตำ-หฺรวด-แห่ง-ชาด ]