สำนักงานตำรวจสันติบาล

  • Transliteration
    săm-nák ngaan dtam-rùat săn-dtì-baan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ตำ-หฺรวด-สัน-ติ-บาน ]