สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  • Transliteration
    săm-nák ngaan dtrùat kon kâo meuang
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-ตฺรวด-คน-เข้า-เมือง ]