สำนักงานคดียาเสพติดสำ-นัก-งาน คะ-ดี ยา-เสบ-ติด
săm-nák-ngaan ká-dee yaa-sàyp-dtìtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish