สำนักงานคณะกรรมาธิการ

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-maa-tí-gaan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มา-ทิ-กาน ]