สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • Transliteration
    săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan gaan sèuk-săa kân péun tăan
  • Thai Phonetic
    [ สำ-นัก-งาน-คะ-นะ-กำ-มะ-กาน-กาน-สึก-สา-ขั้น-พื้น-ถาน ]