สำนักงาน

 • Transliteration
  săm-nák ngaan
 • Thai Phonetic
  [ สำ-นัก งาน ]

Example Sentences

 • ฉันจะพบคุณในสำนักงาน
  chăn jà póp kun nai săm-nák ngaan
  I'll meet you in the office.
 • พบกันที่สำนักงาน
  póp gan têe săm-nák ngaan
  See you in the office.