ส่าย

  • Transliteration
    sàai
  • Thai Phonetic
    [ ส่าย ]