สัญลักษณ์ผังงานสัน-ยะ-ลัก ผัง งาน
săn-yá-lák păng ngaanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish