สั่งอาหาร

 • Transliteration
  sàng aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ สั่ง อา-หาน ]

Example Sentences

 • พวกเราสั่งอาหารก่อนเถอะ
  pûak rao sàng aa-hăan gòn tùh
  We order something first.
 • งั้นเหรอ · สั่งอาหารเถอะ
  ngán rĕr · sàng aa-hăan tùh
  Is that so ? Let's order.
 • สั่งอาหารกันก่อนเถอะ
  sàng aa-hăan gan gòn tùh
  Let's order first.