ส่วนหัวระเบียน

  • Transliteration
    sùan hŭa rá-bian
  • Thai Phonetic
    [ ส่วน-หัว-ระ-เบียน ]