ส่วน

  • Transliteration
    sùan
  • Thai Phonetic
    [ ส่วน ]