thai2english-logo
search

ส่วน

 • Transliteration
  sùan
 • Thai Phonetic
  [ ส่วน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ส่วนหนู · หนูก็จะเป็นดาราเหมือนกัน
  sùan nŏo · nŏo gôr jà bpen daa-raa mĕuan gan
  I could be a star too.
 • ส่วนที่ดีที่สุดของคุณ
  sùan têe dee têe sùt kŏng kun
  Simply the best of you.
 • ส่วนคุณเป็นแขก
  sùan kun bpen kàek
  You are guests.
 • ใช่ · ส่วนของฉันด้วย
  châi · sùan kŏng chăn dûay
  My pie, too.
 • ส่วนคุณ · กลับบ้าน
  sùan kun · glàp bâan
  You go home.
 • ปีที่แล้วก็ส่วนปีที่แล้วสิ
  bpee-têe-láew gôr sùan bpee-têe-láew sì
  Last year was last year.