--

สละราชสมบัติ

  • Transliteration
    sà-là râat sŏm-bàt
  • Thai Phonetic
    [ สะ-หฺละ-ราด-สม-บัด ]