สมอง

 • Transliteration
  sà-mŏng
 • Thai Phonetic
  [ สะ-หฺมอง ]

Example Sentences

 • ผมอยากได้กลุ่มปรสิตสมอง
  pŏm yàak dâai glùm bpà-rá-sìt sà-mŏng
  I want brain parasites.
 • ดีกว่าสมองไก่ละกัน
  dee gwàa sà-mŏng gài lá gan
  Better than a chicken head.
 • เขานี่แหละสมองนกตัวจริง
  kăo nêe làe sà-mŏng nók dtua jing
  He's a complete bird brain.
 • สมองตายแล้ว
  sà-mŏng dtaai láew
  They are brain dead.
 • ยอด · ระดมสมอง
  yôt · rá-dom sà-mŏng
  That's great. Brainstorm.
 • สมองคุณปกตินะ
  sà-mŏng kun bpòk-gà-dtì ná
  Is your brain okay ?