สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีสม-เด็ด-พฺระ-สี-สะ-หฺวะ-ริน-ทิ-รา บอ-รม-ราด-ชะ-เท-วี
sŏm-dèt-prá-sĕe-sà-wà-rin-tí-raa bor-rom-râat-chá-tay-wee
  • Noun
    Savang VadhanaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish