thai2english logo

สบายใจ

 • Transliteration
  sà-baai jai
 • Thai Phonetic
  [ สะ-บาย ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ทุกคนสบายใจได้
  túk kon sà-baai jai dâai
  Everybody can relax.
 • เขาทำให้ผมรู้สึกสบายใจ
  kăo tam hâi pŏm róo sèuk sà-baai jai
  She made me feel comfortable