thai2english logo

สน

 • Transliteration
  sŏn
 • Thai Phonetic
  [ สน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กล้วยไม้ลายเสือนี่ล่ะ · สนไหม
  glûuay mái laai sĕuua nêe lâ · sŏn măi
  What about a tiger orchid ?
 • ใครจะไปสนข่าวลือบ้าๆ · นั่น
  krai jà bpai sŏn kàao leu bâa bâa · nân
  Who cares about the rumors ?
 • มันเป็นเรื่องจริง · ใครจะสนหละ
  man bpen rêuuang jing · krai jà sŏn là
  Thats true. Who cares.
 • คิดว่าเขาจะสนเหรอ
  kít wâa kăo jà sŏn rĕr
  Think she cares ?