สถานอาบอบนวดสะ-ถาน อาบ อบ นวด
sà-tăan àap òp nûat
  • Noun
    massage parlor

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish