เศษอาหาร

  • Transliteration
    sàyt aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ เสด-อา-หาน ]