ศูนย์อาหาร

  • Transliteration
    sŏon aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ สูน-อา-หาน ]