ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกสูน ปะ-ติ-บัด กาน กอง ทับ บก
sŏon bpà-dtì-bàt gaan gong táp bòkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish