ศิลปศาสตรบัณฑิตสิน-ละ-ปะ สาด บัน-ดิด
sĭn-lá-bpà sàat ban-dìtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish