thai2english-logo
search

ศพ

 • Transliteration
  sòp
 • Thai Phonetic
  [ สบ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ศพยังแข็งอยู่
  sòp yang kăeng yòo
  The body is still stiff.
 • เขาเป็นคนพบศพ
  kăo bpen kon póp sòp
  He found the body.