ไว้ท่า

  • Transliteration
    wái tâa
  • Thai Phonetic
    [ ไว้ ท่า ]