เวียนหัว

  • Transliteration
    wian hŭa
  • Thai Phonetic
    [ เวียน หัว ]