เวลาอาหาร

  • Transliteration
    way-laa aa hăan
  • Thai Phonetic
    [ เว-ลา-อา-หาน ]