เว้นเสียแต่เว้-นะ-เสีย แต่
wáy-ná-sĭa dtàeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish