เว้นเสียแต่เว้-นะ-เสีย แต่
wáy-ná-sĭa dtàeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish