วิธีดำเนินการวิ-ที ดำ-เนิน กาน
wí-tee dam-nern gaanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish