วิธีการทางวิทยาศาสตร์วิ-ที กาน ทาง วิด-ทะ-ยา สาด
wí-tee gaan taang wít-tá-yaa sàatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish