วิทยาศาสตร์

  • Transliteration
    wít-tá-yaa sàat
  • Thai Phonetic
    [ วิด-ทะ-ยา สาด ]