วิทยาลัยวิด-ทะ-ยา-ไล
wít-tá-yaa-laiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish