วิญญาณ

 • Transliteration
  win-yaan
 • Thai Phonetic
  [ วิน-ยาน ]

Example Sentences

 • ส่วนหนึ่งของวิญญาณของคุณเหรอ
  sùan nèung kŏng win-yaan kŏng kun rĕr
  A part of your soul ?
 • หมายถึง · วิญญาณของฉันรู้สึกได้
  măai tĕung · win-yaan kŏng chăn róo sèuk dâai
  I mean, my spirit felt it.
 • เขาชำแหละวิญญาณฉัน
  kăo cham làe win-yaan chăn
  She cuts right to my soul.
 • มันทำให้วิญญาณฉันลุกเป็นไฟ
  man tam hâi win-yaan chăn lúk bpen fai
  It sets my soul on fire.
 • วิญญาณของคุณอยู่ที่ไหน
  win-yaan kŏng kun yòo têe năi
  Where did your spirit go to ?
 • มารับวิญญาณของเธอไป
  maa ráp win-yaan kŏng ter bpai
  To receive her soul.