วิชาการ

  • Transliteration
    wí-chaa gaan
  • Thai Phonetic
    [ วิ-ชา กาน ]