thai2english-logo
search

วางหู

 • Transliteration
  waang hŏo
 • Thai Phonetic
  [ วาง หู ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาวางหูไปแล้ว
  kăo waang hŏo bpai láew
  She hung up.
 • เขาวางหูใส่ฉันเหรอ
  kăo waang hŏo sài chăn rĕr
  He hung up on me ?
 • วางหูแล้วเหรอ
  waang hŏo láew rĕr
  Did you hang up ?