thai2english-logo
search

ว่าการ

 • Transliteration
  wâa gaan
 • Thai Phonetic
  [ ว่า กาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณเรียกว่าการชกมวยได้ยังไงเนี่ย
  kun rîak wâa gaan chók muay dâai yang ngai nîa
  You call this fighting ?
 • หรือว่าการรักคุณมันเป็นบาป
  rĕu wâa gaan rák kun man bpen bàap
  Or is loving you a sin ?
 • คุณเรียกมันว่าการชกมวยแบบนั้นเหรอ
  kun rîak man wâa gaan chók muay bàep nán rĕr
  You call that boxing ?