ว่า

 • Transliteration
  wâa
 • Thai Phonetic
  [ ว่า ]

Example Sentences

 • ใครบอกว่าคุณทำได้
  krai bòk wâa kun tam dâai
  Who said you could ?
 • คุณรู้ไหมว่าความรักคืออะไร
  kun róo măi wâa kwaam rák keu à-rai
  Do you know what love is ?
 • เดี๋ยวก่อน · คุณว่าอะไร
  dĭeow gòn · kun wâa à-rai
  What are you talking about ?
 • บอกฉันหน่อยสิ · ว่ารักคืออะไร
  bòk chăn nòi sì · wâa rák keu à-rai
  Tell me, what's love ?
 • ฉันแน่ใจว่าฉันจำคุณได้
  chăn nâe jai wâa chăn jam kun dâai
  I am sure I recognize you.
 • นี่มันหมายความว่าไงเนี้ย
  nêe man măai kwaam wâa ngai nía
  What's the meaning of this ?