วัวหายล้อมคอกวัว หาย ล้อม-คอก
wua hăai lóm-kôkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish