thai2english logo

วันที่

 • Transliteration
  wan têe
 • Thai Phonetic
  [ วัน ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมไม่มีวันที่จะสูญเสียคุณ
  pŏm mâi mee wan têe jà sŏon sĭia kun
  I am not gonna lose you.
 • มาในวันที่เจ็ด
  maa nai wan têe jèt
  On the seventh day.
 • โอ้ · มันช่างเป็นวันที่แสนสดใสจริงเชียว
  ôh · man châang bpen wan têe săen sòt săi jing chiieow
  Oh, what a happy day.
 • รอวันที่คุณโชคดีหรือ
  ror wan têe kun chôhk dee rĕu
  Wait for your lucky day ?
 • เมื่อวานเป็นวันที่ฉันมีความสุข
  mêuua waan bpen wan têe chăn mee kwaam sùk
  I was happy yesterday.
 • จนกว่าจะถึงวันที่เขากลับมา
  jon gwàa jà tĕung wan têe kăo glàp maa
  Till the day he returns.