วัดพระธรรมกายวัด พฺระ ทำ-มะ-กาย
wát prá tam-má-gaaiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish