วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์วง-จอน ชี-วิด ของ กาน พัด-ทะ-นา ซอฟ-แว
wong-jon chee-wít kŏng gaan pát-tá-naa sôf-waeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish