ลองช่องน้ำกะทิ

  • Transliteration
    long chông náam gà-tí
  • Thai Phonetic
    [ ลอง-ช่อง-น้าม-กะ-ทิ ]