โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรง พะ-ยา-บาน ทะ-หาน ผ่าน สึก
rohng pá-yaa-baan tá-hăan pàan sèukTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish