โรงงาน

  • Transliteration
    rohng ngaan
  • Thai Phonetic
    [ โรง งาน ]